Beste VVA-vrienden,

In het leven van alledag is het wereldgebeuren niet meer dan voer voor krantenartikels en televisiereportages. Tot plots een raket uit een oorlogsgebied een passagiersvliegtuig treft. Dan wordt duidelijk hoezeer die problemen ons leven beheersen. En daarom moet er voortdurend over nagedacht en over gediscussieerd worden. Niet alleen door politici en managers, maar ook door al wie begaan is met het reilen en zeilen van de samenleving. Op dit vlak heeft onze vereniging een rol te spelen.

Honderd jaar geleden kwam er een bruusk einde aan ‘La belle époque’ door een conflict waarvan de omvang nu nog de verbeelding tart. Historici gebruiken het woord ‘slaap-wandelaars’ om uit te leggen hoe het zover is kunnen komen. En dan hebben ze het niet alleen over de beleidsmakers. Een actief middenveld is het beste middel om te vermijden dat we een samenleving van slaapwandelaars worden.

En natuurlijk, tragiek mag ons niet op het verkeerde been zetten. Er moet leven in de brouwerij komen. Daarom gaat ons programma zowel in op de eetgewoonten van een Brugs edelman uit de negentiende eeuw als op de ‘sense of urgency’ die er heerst rond de problemen binnen het gerecht, de bouwcultuur of de klimaatverandering.

Alles bijeengenomen, ligt de klemtoon op actie. Kijk maar naar de voordracht over de humanitaire opdrachten van het Belgisch leger of het bezoek aan het AZ St. Jan. Ook dit academiejaar slaan we de handen in elkaar zodat een reeks sprekers bij ons een forum vinden. Ze kunnen er hun bevindingen aan de reacties van een geïnteresseerd publiek toetsen. Je kijkt ervan op hoezeer zij dit appreciëren.

Bruno Comer

Voorzitter