Vrijdag 14 november om 20 uur stipt

Meersenhuis, Oostmeers 3, Brugge

Marion Schmitz-Reiners

Duitsland en Vlaanderen: onbekende buren

Marion Schmitz is een Duitse journaliste die al meer dan 30 jaar in Antwerpen woont en jarenlang hoofdredacteur was van het maandblad ‘Belgien Magazin’. Van jongs af aan hield ze ervan om de samenleving te observeren en die belangstelling is blijven voortduren. Haar ervaring in ons land was de inspiratiebron voor een boek waarvan de tweede druk in 2007 verscheen: ‘Belgien für Deutsche, Einblicke in ein unauffälliges Land’. Daarin gaat ze vol humor in op haar leven onder de Vlamingen. Een van haar stellingen is dat Duitsland veel dichter bij Nederland staat dan bij ons land. Dat komt niet alleen door de langere gemeenschappelijke grens, maar ook door de protestantse cultuur die het Duitse Noorden sterk heeft beïnvloed. Ze vindt ook dat Vlamingen veel meer naar het verre verleden verwijzen dan Duitsers.

Door de loop van de geschiedenis en de impact van de Franse cultuur zijn de meesten onder ons niet zo vertrouwd met Duitsland. Nochtans is het de leidende mogendheid binnen Europa en onze belangrijkste handelspartner. We zijn benieuwd of deze journaliste, die met beide samenlevingen vertrouwd is, de clichés zal bevestigen of weerleggen.

 

Om praktische redenen zal deze voordracht om 20 uur stipt beginnen.