Vrijdag 13 februari 2015 om 20.15 uur

Meersenhuis, Oostmeers 3 te Brugge

Peter Swinnen

Een verlichte bouwcultuur voor Vlaanderen

Architect Peter Swinnen is, na bOb Van Reeth en Marcel Smets, de derde Vlaamse bouwmeester. Als de huidige Vlaamse regering haar plannen ten uitvoer brengt, zal hij ook de laatste geweest zijn.

Vlaanderen stond twintig jaar geleden op een beschamend laag niveau wat betreft kwaliteitsvolle overheidsgebouwen. De architecten werden toen voornamelijk aangewezen op basis van hun partijkaart.

Door het aanstellen van een Vlaamse bouwmeester werden diverse formules mogelijk, waarbij zowel jonge talentvolle binnenlandse architectenbureaus als buitenlandse bureaus zich kandidaat konden stellen voor een opdracht. Bovendien kreeg ook de opdrachtgever de verplichting om zijn intenties te formuleren.

In de internationale pers werd met veel lof geschreven over de resultaten die in vijftien jaar tijd werden bereikt. In ons land zijn in die periode immers een aantal schitterende nieuwbouwprojecten gerealiseerd.

Architect Peter Swinnen wil in zijn betoog aantonen welke instrumenten het team Vlaams Bouwmeester heeft ontwikkeld en hoe men daardoor in Vlaanderen tot kwaliteitsvolle architectuur is gekomen.