Vrijdag 20 maart 2015 om 20.15 uur

 

Meersenhuis, Oostmeers 3, Brugge

Delphine Dewulf

Hoogbegaafdheid: een zegen of een pest?

Hoogbegaafdheid wordt vaak verkeerd gepercipieerd. Het begrip wordt snel geassocieerd met ‘heel slim’ zijn, met uitzonderlijke resultaten op school, met ronkende diploma’s die leiden naar tot de verbeelding sprekende jobs.

Een luxeprobleem of een ‘zegen’ zou je kunnen denken, maar de werkelijkheid is anders. Hoogbegaafdheid is het verzamelwoord voor een aantal persoonskenmerken die maken dat iemand anders denkt en handelt dan de meeste mensen rondom hem. Hoogbegaafden denken niet alleen anders en sneller, ze voelen zich ook anders dan hun leeftijdsgenoten. In veel gevallen kan het een bron van problemen zijn zoals verveling, demotivatie, onderpresteren, gedragsproblemen. Dit met nefaste gevolgen voor de verdere schoolloopbaan. Een vergiftigd geschenk dus …of niet?

Delphine Dewulf, klinisch psychologe, relatie-, gezins- en systeempsychotherapeute en master in het management en beleid van de gezondheidszorg, werkt reeds 10 jaar toegewijd met hoogbegaafde kinderen en jongeren en hun gezinnen in haar privépraktijk. Hoogbegaafde kinderen starten hun leven met veel potentieel. Het is uitermate belangrijk dat zij dit potentieel optimaal kunnen ontwikkelen en niet ten onder gaan in een wereld van middelmatigheid. Er zijn verscheidene actoren die hierbij een cruciale rol kunnen spelen.

 

Mevrouw Dewulf biedt ons als ervaringsdeskundige haar kijk op en haar inzicht in deze wel bijzondere problematiek.