Vrijdag 24 april 2015 om 20.15 uur

Theaterzaal Biekorf, Sint-Jakobsstraat 8, Brugge

Chris Jacobson

Verleden en toekomst van de klimaatverandering

In het verleden heeft het klimaat een belangrijke, soms dominante invloed gehad op het wereldgebeuren. Doorslaggevend is het klimaat echter niet geweest: er is immers het aanpassingsvermogen van de mens. Waarschijnlijk zal dat vermogen in de toekomst erg op de proef gesteld worden. Vergeleken bij de klimaatwijzigingen sinds de ijstijd zullen de veranderingen die op ons afkomen, veel ingrijpender zijn.

Dat is de stelling die twee auteurs, Chris Jacobson en Luc Goeteyn,  naar voren schuiven in hun boek ‘In het oog van de storm’. Ze gaan ervan uit dat het klimaat steeds invloed gehad heeft op de handel en wandel van de mens. ‘De kleine ijstijd’ tussen de vijftiende en negentiende eeuw is daar een voorbeeld van. In de zeventiende eeuw konden de Londenaars een olifant op de bevroren Thames laten lopen. De winter van 1788-1789 was heel streng en de daaropvolgende zomer heel droog. We weten wat daaruit gevolgd is.

In de geschiedenis ligt ongunstig weer talloze malen aan de basis van mislukte oogsten die voedselrellen uitlokken. Op hun beurt leiden die tot politieke schokken en institutionele wijzigingen. Recent onderzoek toont aan dat het verband tussen het klimaat en een maatschappelijke ommekeer nog groter is dan tot nog toe gedacht werd.

Soms kan een samenleving zich op voorhand wapenen tegen klimaatwijzigingen door tijdig naar een duurzaam beheer over te schakelen. Dat is wat moet gebeuren in de toekomst. Op dat vlak formuleren de auteurs een aantal suggesties.

Chris Jacobson, die het boek komt toelichten, studeerde biologie en milieusanering en was jarenlang wetenschappelijk medewerker bij ARGUS, het milieupunt van KBC en Cera.

 

Zijn stelling roept ongetwijfeld controverse op. Dat is net een reden om deze laatste voordracht van dit academiejaar bij te wonen. Ruimte voor discussie zal er genoeg zijn.