Vrijdag 14 november 2008 om 20.15 u.
’t Leerhuys, Groeninge 35 te Brugge
Biobrandstoffen:
lege magen of volle brandstoftanks
ir. Chris Depreeuw

Biobrandstoffen kunnen helpen om het energieprobleem voor het wegtransport een groene
oplossing te geven, want nu bestaat het verbruik voor 98 % uit fossiele brandstoffen. Deze
fossiele brandstoffen worden echter schaarser en zijn, door hun CO2 uitstoot, zwaar belastend
voor het milieu. In België werd in oktober 2006 een accijnsverlaging van kracht waardoor de
biobrandstoffen vandaag niet meer duurder hoeven te zijn dan de gewone brandstof.
Vier bedrijven in ons land kregen quota toegewezen voor de productie van biodiesel,
waaronder Oleon uit Ertvelde. Chris Depreeuw is gedelegeerd bestuurder van Oleon, een
bedrijf dat natuurlijke vetten en oliën omzet naar een breed gamma van oleochemische
producten en behoort in dit marktsegment tot de top 3 in Europa. Ze bouwden in 2006 als
eerste in ons land een biodieselfabriek met een capaciteit van 100 000 ton. Waarom deed
Oleon dit, en hoe is de markt sindsdien geëvolueerd?
Hoe ecologisch zijn die biobrandstoffen eigenlijk en is het wel een goed idee: al die
landbouwgrond inpalmen om wagens te laten rijden? Wie heeft ‘echt’ belang bij het gebruik
van biobrandstoffen?
Veel vragen waar Chris Depreeuw ons een antwoord op wil geven en wij als Vlaamse
Academici kritisch zullen naar luisteren.