Vrijdag 28 november 2008 om 20.15 u.
’t Leerhuys, Groeninge 35 te Brugge
Een conservatief in de hedendaagse samenleving
Bart De Wever

 
Ongetwijfeld is Bart De Wever één van de markantste politici van de voorbije jaren. Zelfs
tegenstrevers respecteren hem. Een opponent liet zich onlangs ontvallen ‘hoe meer ik het
oneens met hem ben, hoe sympathieker ik hem vind’. Tegelijkertijd lijkt hij door het leven
getekend. Zelf noemt hij zich pessimistisch van aard. De Wever is er zich bewust van dat hij
nog oneindig veel geduld aan de dag zal moeten leggen eer hij resultaten zal bereiken. Hij
houdt geen blad voor de mond en heeft al ondervonden hoe een ongelukkige uitspraak
genadeloos wordt uitvergroot, tot de bitterste verwijten vallen.
Het loont zeker de moeite om deze man aan het woord te horen in een ‘academische’
omgeving zoals onze vereniging. De Wever koppelt zijn nationalisme aan een programma dat
sterk gericht is op gemeenschapsvorming, normen en waarden, met als hoeksteen het gezin.
Een opstelling die in de voorbije decennia niet altijd even populair was. De Wever vindt dat
vernieuwen niet noodzakelijk verbeteren is.
Tijdens de voordracht zal hij afstand kunnen nemen van het dagelijkse politieke gehakketak.
Hij mag zeker kritische vragen verwachten, maar de Vlaamse Academici – Regio Brugge
zullen voor hem geen onwelgevallig publiek zijn. Kortom, we kijken uit naar een interessante
avond met een nationalist die ook gentleman wil zijn.