Vrijdag 27 maart 2009 om 20.15u 

Sint-Trudo-abdij, Slot van Male, Pelderijnstraat 14 te Sint-Kruis

VERGRIJZING IN VLAANDEREN EN BELGIË: CONSEQUENTIES VOOR EEN SOCIALE ZEKERHEID EN SOLIDARITEIT

Prof. Dr. Bea Cantillon 

Bij iedereen van ons roepen  de vergrijzing en de mogelijke maatschappelijke gevolgen, onder meer inzake de betaalbaarheid van de pensioenen en de schuldenlast voor de toekomstige generaties, allerlei vragen op.

Het verhaal is bekend: vanaf 2010 gaan de babyboomers, de generatie van na de Tweede Wereldoorlog, volop met pensioen. Daardoor zullen de pensioenlasten versneld oplopen, net op een moment dat de instroom van jongeren vermindert door een al jaren dalend geboortecijfer. De komende decennia zullen  de uitgaven voor de vergrijzing stijgen van 16 tot 24 procent van het bruto binnenlands product, d.w.z. een kwart van onze rijkdom. In 2050 besteden we één euro op vier aan onze gezondheid of aan het inkomen van de gepensioneerden. Tegen dan staat tegenover elke werkende één gepensioneerde.

Professor Bea Cantillon van de Universiteit van Antwerpen kent als geen ander deze problematiek. In heel ons land is zij al jarenlang één van de meest gerespecteerde stemmen op het gebied van de sociale zekerheid, de armoedebestrijding en de vergrijzingsproblematiek. Haar opvattingen en bevindingen zijn steeds stevig gefundeerd op ernstig wetenschappelijk onderzoek. Zij kan die bevindingen en opvattingen steeds duidelijk naar voren brengen op het publieke forum. Het belooft dan ook een boeiende avond te worden met nieuwe inzichten over een maatschappelijke evolutie die ons allen aanbelangt.