Donderdag 23 oktober 2008 om 20.15 uur
Hof van Watervliet – Zaal 7
Oude Burg 27 – 8000 Brugge
MUZIEK ALS TROOST
Dirk Vande Voorde

werd als romanist opgeleid aan de UGent. Hij was van 1974 tot 1987 docent Frans aan de
Normaalschool van Tielt en van 1987 tot 2005 directeur van het ASO-onderwijs in dezelfde
stad. Hij recenseerde voor de Standaard der Letteren en voor verschillende tijdschriften en
was een tijdlang medewerker van Radio 3. In het programma De Kunstberg besprak hij de
Franse literatuur en stelde verder programma’s samen voor Mon Detrez, Franz Boenders,
Koen Uvin, e.a. Sinds hij het onderwijs vaarwel heeft gezegd, heeft hij zijn oude liefde voor
literatuur en muziek weer opgenomen. Zo begeleidt hij leeskringen en houdt hij regelmatig
lezingen over deze onderwerpen.
In Muziek als troost staat de muziek van de Engelse barokcomponist Henry Purcell centraal.
In zijn vocale werken komen talrijke passages voor waarin stilte, het verlangen naar rust of het
afscheid nemen centraal staan. De wonderlijke wisselwerking tussen woord en muziek
schenken de luisteraar, meer dan bij welke andere componist ook, een gevoel van vredige
troost. Via deze invalshoek laat Dirk Vande Voorde ons Purcells muziek ontdekken.
Dirk Vande Voorde is een begenadigd spreker en zal ook de niet fervente melomaan zeker
weten te boeien.
Na de lezing kan VVA-gewijs nog wat nagekaart worden in een afspanning in de
onmiddellijke buurt.