HISTORISCHE STADSWANDELING IN SLUIS

ZONDAG 23 NOVEMBER 2008 – 11.00 u.


Als onbekend onbemind is, is bemind dan bekend ? Geen betere plaats om deze vraag te toetsen dan Sluis. Van zodra het weer het in het weekend toelaat, zakken honderden Vlamingen af naar dit provinciestadje en dan kan je er over de koppen lopen. Bemind is Sluis dus alleszins. Maar is het ook bekend …


Sluis was lange tijd de voorhaven van het middeleeuwse Brugge. De Damse Vaart eindigt er. Schoolmeester en woordenboekmaker van Dale kreeg er een standbeeld. Tot daar kan iedereen volgen. Maar er is zoveel meer. De vestingstad Sluis uit de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648) met Spanje. Het verwoeste Sluis uit 1944. En het moderne Sluis dat sinds 2003 tot de gemeente ‘Sluis’, met z’n 20 woonkernen en hoofdplaats Oostburg, behoort.

Reden genoeg om op een zondagmorgen naar Sluis af te zakken ! De rondleiding mét stadsgids begint met een bezoek aan de raadszaal in het belfort, het enige in Nederland trouwens, en eindigt op de gerestaureerde stadswallen.

We spreken af om 11H00 aan het VVV-kantoor – St.-Annastraat 15 (komende van St.-Anna-ter-Muiden, ligt het kantoor op uw rechterkant, net voor het kanaal vanuit Damme de stad binnenstroomt, aan de straatkant van een grote parking). Parkeren doet u best op één van de vele randparkings, zoals deze gelegen achter het VVV-kantoor.

Deelname aan de stadswandeling kost 6 € per deelnemer en behelst de stadsgids en de toegang tot het belfort.

Voor de liefhebbers wordt er aansluitend op de wandeling een middagmaal in Sluis voorzien, en waar kan dat, na het opdoen van zoveel kennis, beter dan in Stadscafé “De Drie Wijzen”. Voor de prijs van 32 € nuttigen we een eenvoudige maaltijd : aperitief – soep – zalmfilet of varkenshaasje met saus, garnituur & frietjes – koffie – incl. 2 consumpties bij de maaltijd.

Inschrijven doet u uiterlijk tegen vrijdag 14 november door overschrijven op het rekeningnummer 470-0262141-71 van Vlaamse Academici – Regio Brugge, 6 € per deelnemer indien u enkel inschrijft voor de wandeling of 38 € per deelnemer met de vermelding “vlees” of “vis” indien u samen met ons blijft eten.

Mogen we U vragen om tijdig in te schrijven opdat we, indien nodig, een 2de stadsgids kunnen voorzien.