Donderdag 5 februari 2009 om 20.15 uur

Bovenzaal van het Meersenhuis

Oostmeers 3 – 8000 Brugge

(parkeergelegenheid : Oud Sint-Jan / ‘t Zand)

ACHTER DE SCHERMEN VAN DE SENAAT

door

Hugo Brouckaert

 
Ons gewaardeerd medelid Hugo Brouckaert heeft in zijn hoedanigheid van vertaler – adviseur bij de Senaat, en dit tot zijn eigen verbazing, negen Senaatsvoorzitters en veertien regeringen meegemaakt. Tevens heeft hij uiteraard heel wat informele contacten gehad met allerlei politieke prominenten en met de senatoren zelf. Genoeg stof bijgevolg voor een boeiende lezing, die, verzekerde ons Hugo, doorspekt zal zijn met nogal wat anekdoten.
 
Hugo Brouckaert (1943) studeerde Germaanse filologie in Leuven. Na een korte periode in het onderwijs en acht jaar als vertaler-revisor bij het ministerie van Openbare Werken, was hij van 1975 tot 2006 werkzaam als ambtenaar bij de Belgische Senaat, aanvankelijk bij het Secretariaat voor de Europese instellingen, daarna bij de Taaldienst (vertalingen en taaladvies), waarvan hij in 1999 directeur werd. Hij doceerde van 1988 tot 1999 vertaalpraktijk bij het seminarie ‘Vertalen op Europees niveau’ van de KU Leuven,en werd in 1991 lid van de ‘Centrale commissie voor de Nederlandse rechtstaal en bestuurstaal in België’. Was redactielid van de tijdschriften Over Taal (voorheen
Taalbeheersing in de praktijk) en Nederlands van nu (voorheen Nu Nog, een voortzetting van de ABN-kernen). Publiceerde en publiceert nog verspreide artikelen over vertaalproblemen en ambtelijke en juridische taal. In het Tijdschrift voor wetgeving, een uitgave van die Keure, heeft hij sinds 1999 een vaste rubriek ‘Taal en Wetgeving’ en in Over Taal (van UGA) verschijnt van hem een column waarin hij actuele en bijzondere taalverschijnselen belicht.
 
Een boeiende en gezellige avond gegarandeerd. Kortom, een echte VVA-avond.