Woensdag 6 mei 2009 om 20.15 u.
Hof van Watervliet, Zaal 14
Oude Burg 27 te Brugge
ONGEKENDE DIVERSITEIT IN DE
ISLAMITISCHE GEMEENSCHAP

 

Over de perceptie van de Islam in het Westen
Prof. em. Emilio PLATTI

Prof. Emilio Platti was tot vorig academiejaar hoogleraar aan de K.U.Leuven, waar hij “Inleiding tot de Islam” en “Islam en Christendom” doceerde. Hij is nog steeds lid van het “Institut Dominicain d’Etudes Orientales du Caire” (Kaïro - Egypte), waar hij enkele maanden per jaar verblijft.

Hij is hoofdredacteur van de tweejaarlijkse bundel “Mélanges de l’Institut dominicain d’Etudes orientales du Caire”, die internationaal verspreid wordt. Hij publiceerde verder bijdragen in diverse tijdschriften en bundels in het Nederlands, het Engels en het Frans, in Kaïro, Beiroet, Birmingham, Leuven, Parijs, enz.

Zijn studieobject is in de loop der jaren verschoven van de middeleeuwse polemische Arabische literatuur en de overdracht van het antieke erfgoed in het Arabisch, naar de hedendaagse discussies over de relatie van de islam tot het Westen, het statuut van de islamreligie t.o.v. de moderniteit, en de bronnen van het hedendaagse islamitisch fundamentalisme.

Het aantal moslimgelovigen neemt immers wereldwijd toe, ook in Europa. Zo telt België ongeveer 380 moskeeën. Tegelijkertijd groeit ook de kloof tussen de moslimcultuur en het Westen. Het beeld dat wij, westerlingen, van moslims hebben is er dikwijls één van conservatisme, fundamentalisme en zelfs van gewelddadigheid. Uitspraken van religieuze en andere leiders en de angst na de aanslagen in New York zijn mede oorzaak van dit omstreden imago.

Prof. Platti schetst een omvattend, objectief beeld van de islam en gaat op zoek naar de kern van het moslimgeloof en het imago van de moslims door de eeuwen heen. Een must voor elke geïnteresseerde waarheidlievende intellectueel, m.a.w. voor elke VVA’er.