Vrijdag 17 december 2010 om 20.15 u.

d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435 te Assebroek

 

 

Prof. Dr. Jan Verplaetse

 

Het Morele Brein

 

 

Hersenen zijn in. Vanaf het einde van de 18de eeuw speculeren medische wetenschappers over het bestaan van een ‘moreel orgaan’ in het brein. Deze zoektocht boekte geen bevredigend resultaat.

Door nieuwe beeldtechnieken kunnen wetenschappers nu rechtstreeks in het brein kijken.  Ook in het morele en het immorele brein.

Op dit ogenblijk brengt men hersenprocessen in kaart die verantwoordelijk zijn voor onze morele gevoelens, het meeleven met andere mensen, het verwerven van sociale vaardigheden of het totstandkomen van antisociaal gedrag. Kortom, neurowetenschappers ontrafelen stilaan de hersenbasis van ons geweten.

Welke gevolgen heeft die kennis ?  Kan men morgen precies uitmaken of iemand toerekeningsvatbaar is of niet ?  Welke rol speelt ons brein bij het bepalen van goed en kwaad ?  Kunnen we werkelijk ons moreel brein manipuleren en meer nog… wat voor gevolgen kan dit hebben ?

 

Prof. Dr. Jan Verplaetse, doctor in de Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, verbonden aan de Universiteit van Gent en tevens auteur van Het Morele Brein (2006) en Het Morele Instinct (2008) , belooft u een antwoord op deze en andere vragen.  Aan u om uit te maken of u zich in zijn antwoorden kan vinden.

 

 

 

Prof dr. Jan Verplaetse vervangt prof. Koen Raes, die wegens ziekte verstek moet laten gaan.