Vrijdag 29 april 2011 om 20.15 u.
d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435 te Assebroek
Prof. Dr. Piet Van Poucke

De Russische Tandemocratie: 
bedreiging of bondgenoot voor Europa?

 

Het woord tandemocratie, een neologisme, verwijst naar een unieke machtsstructuur in de wereld, de ietwat vreemde constructie waarin president Dmitri Medvedev en premier Vladimir Poetin momenteel de macht delen in Rusland.

De Russische grondwet garandeert de president van het land namelijk een uitgebreide machtspositie, maar beperkte tot voor kort ook de maximale (ononderbroken) regeerperiode als staatshoofd tot 8 jaar (2 ambtstermijnen van 4 jaar). In 2008, na 8 jaar Poetin, ontstond echter een soort machtsvacuüm toen bleek dat de president nog steeds razend populair was, maar geen wijziging aan de grondwet in de richting van een derde ambtstermijn toestond.

De onbetwiste hegemonie van regeringspartij Verenigd Rusland bracht echter een uitweg: door een soort tandem van president en premier te creëren, kon én de grondwet gerespecteerd worden én Poetin aan de macht blijven. Meer nog: Poetin en Medvedev lijken elkaar (toch zeker voor de buitenwereld) perfect aan te vullen en het regime schijnt stabieler dan ooit te zijn, ondanks de onrust die nog steeds heerst in de Kaukasusregio en de golf van volkswoede die momenteel door Noord-Afrika en het Midden-Oosten trekt.

Welke gevolgen heeft deze situatie nu voor het Westen en de rest van de wereld? Is Medvedev écht de ‘westersgezinde’ helft van het duo, die de ‘slavofiele’ trekjes van Poetin ten aanzien van West-Europa moet afvlakken of voert de tandem een geniaal geconstrueerd toneeltje op dat het Westen alleen maar zand in de ogen moet strooien? Hoe kan de Europees-Russische samenwerking er in de toekomst uitzien op politiek en economisch vlak? Op deze vragen probeert de lezing een aantal antwoorden te formuleren.

 

Piet Van Poucke studeerde Russische taal en cultuur aan de Universiteit Gent en trok na zijn studies met een specialisatiebeurs voor een jaar naar de Lomonosov-staatsuniversiteit van Moskou. Terug in Gent doctoreerde hij  in 1999 over Russische 20ste-eeuwse literatuur.

Aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde werd in 2001 het Russisch studiecentrum CERISE opgericht dat jaarlijks activiteiten met betrekking tot Rusland organiseert, waaronder een reeks “Winterlezingen”. Piet Van Poucke is coördinator van deze lezingenreeks.

Sinds 2006 werkt hij als docent Russisch aan het departement Vertaalkunde van de Hogeschool Gent. Hij is er onder andere verantwoordelijk voor de (cultuur)historische en literaire cursussen voor de studenten Russisch en begeleidt jaarlijks een tiental masterproeven over Russische onderwerpen. Prof. Van Poucke was eveneens betrokken bij de wetenschappelijke coördinatie van de Europalia-tentoonstelling die gewijd was aan de Transsiberische spoorlijn (Brussel, 2005-2006).